Công bố thực phẩm

Công bố thực phẩm

Dịch vụ công bố thực phẩm trọn gói với các loại thực phẩm thường, thực phẩm chức năng, bao bì thực phẩm, hương liệu thực phẩm,thực phẩm trong nước và nhập khẩu