Giấy phép lao động

Giấy phép lao động

Xin cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài, gia hạn visa, thẻ tạm trú... cho người nước ngoài muốn định cư tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên.