Quy định về tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm

xin-giay-chung-nhan-tap-huan-kien-thuc-ve-sinh-an-toan-thuc-pham
xin-giay-chung-nhan-tap-huan-kien-thuc-ve-sinh-an-toan-thuc-pham

Tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm và nhân viên trực tiếp tham gia quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm là yêu cầu bắt buộc khi doanh nghiệp tiến hành xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở. Sau đây là một số quy định đối với tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quy định về tập huấn và cấp giấy chứng nhận

Cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đăng ký tập huấn, tiến hành tham gia khóa học và sau khi hoàn thành sẽ được cấp giấy chứng nhận.

xin-giay-chung-nhan-tap-huan-kien-thuc-ve-sinh-an-toan-thuc-pham

Quy định về tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm

Các bước tiến hành đăng ký tập huấn

Bước 1: Cá nhân nộp giấy đăng ký tập huấn kiến thức và danh sách tham gia tập huấn đến Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm

Bước 2: Nhận thông báo về thời gian, địa điểm tham gia tập huấn sau thời gian đăng ký

Bước 3: Cá nhân trong danh sách đăng ký tập huấn tham gia đầy đủ các buổi học, kiểm tra theo quy định

Bước 4: Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm cấp giấy chứng nhận tập huấn sau khi hoàn thành khóa học có các cá nhân tham gia.

Lệ phí cấp chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm

Mức lệ phí thu theo quy định của nhà nước 15.000đ/lân/người

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN