Thay đổi nội dung sau công bố mỹ phẩm

thay-doi-noi-dung-sau-cong-bo-my-pham
thay-doi-noi-dung-sau-cong-bo-my-pham

THAY ĐỔI SAU KHI CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

Tùy thuộc vào nội dung công bố mỹ phẩm cần thay đổi, quy định như sau:

NỘI DUNG THAY ĐỔI   CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Thay đổi nhãn hàng
     Công bố mới
Thay đổi tên sản phẩm
     Công bố mới
Thay đổi công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường
     Công bố mới
Thay đổi dạng sản phẩm
     Công bố mới
Thay đổi mục đích sử dụng
     Công bố mới
Thay đổi công thức
     Công bố mới
Thay đổi nhà sản xuất hoặc đóng gói (tên và/hoặc địa chỉ)
     Công bố mới
Thay đổi dạng trình bày của sản phẩm
      Bổ sung
Tên và/hoặc địa chỉ của công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nhưng không thay đổi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
      Bổ sung
Tên và/ hoặc địa chỉ của công ty nhập khẩu
      Bổ sung
Thay đổi người đại diện cho công ty
      Bổ sung
Thay đổi kích cỡ bao gói, chất liệu bao bì, nhãn sản phẩm
    Bổ sung, nhưng không áp dụng nếu
như thông tin cần thiết không được đề
cập đến trong Phiếu công bố.

  Hồ sơ nội dung đã công bố trên phiếu Công bố Mỹ phẩm:

  • 02 Công văn yêu cầu thay đổi nội dung trên phiếu Công bố Mỹ phẩm (theo mẫu Luật Đông Á soạn);
  • 02 Danh sách sản phẩm trên phiếu Công bố Mỹ phẩm yêu cầu thay đổi (theo mẫu Luật Đông Á soạn);
  • 01 Bản sao chứng thực Đăng ký kinh doanh cũ
  • 01 Bản sao chứng thực Đăng ký kinh doanh mới
  • 01 bản sao ký đóng dấu xác nhận công ty Công bố Mỹ phẩm được cấp số lưu hành của Cục Quản lý Dược.

  Thời gian: 15 ngày làm việc

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN